De buurt was veilig

Elke stad of dorp heeft wel een volksbuurt……………..

Het boek de buurt was veilig is het verhaal van een verloren leven van een kansarm kind in zo’n volksbuurt

“De buurt was veilig” is het verslag van Avron, een kind tussen twee werelden, geboren na de Tweede Wereldoorlog. Hij groeit op te midden van  generaties met de mentaliteit van vóór die wereldbrand, terwijl langzaam maar zeker de Nieuwe Tijd in de vrijheidsdrang van de jaren ’60 gloort. Zonder de geborgenheid, liefde en veiligheid die een kind nodig heeft in zijn opvoeding gaat hij op weg en wordt zijn wereld, zijn leven, steeds onveiliger.

Avron blijkt een buitenbeentje, een koekoeksei gelegd in het verkeerde nest. Hij beschouwt met naïviteit en verwondering zichzelf en de directe omgeving om hem heen. Een omgeving die hem niet kan of wil begrijpen: hij is anders en dat voelt hijzelf ook. Afhankelijk van wie op dat moment in zijn leven verschijnt is hij onmachtig om het tij te keren. Ondanks zijn roep om hulp zakt hij steeds verder weg in eenzaamheid.

Het verslag over het leven van Avron geeft schrijnend weer hoe ouders en zorgverleners, gezien in dat tijdsbeeld, falen terwijl de buurt toekijkt. Het verhaal speelt zich af in een volksbuurt ergens in Nederland. In alle steden bestonden buurtjes zoals die waar Avron in opgroeide in de jaren 50 en 60. Overal in Nederland bestonden en bestaan nu ook nog dergelijke buurtjes waar kinderen kansarm opgroeien. Avron moest zichzelf opvoeden, zijn seksualiteit ontdekken te midden van een onveilige volwassen wereld. Hij stond er alleen voor door onmacht van ouders , onderwijzend personeel en hulpverleners.

Dit boek verhaalt over de jeugd van een kansarme Nederlandse jongen zoals er ook heden ten dage nog velen zijn. Het is een boek, waarin een tijdsbeeld geschetst wordt dat herkenning oproept bij een grote doelgroep, dat boeiend en ontroerend is geschreven.

Misschien dat het verloren leven van Avron zo bijdraagt aan het creëren van kansen voor een kansarm kind.

Reviews:

Boeiend, meeslepend verhaal in één ruk uitgelezen. Beeldend zijn de beschrijvingen van de tijd, de buurt en het dagelijks leven in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Wat armoede en alcoholisme bij een kind kunnen aanrichten. Ontroerend, hartverscheurend én hartverwarmend, fascinerend van begin tot eind.