Tussen geloven en zeker weten

Met genoegen deel ik u mede, dat hier voor u ligt het gedachtegoed van een oprecht gelovige.
Een volgeling van die man uit Nazareth die de wereld veranderde.
Maar wat is Zijn leer? Hoe vertaal je dat naar vandaag de dag waar zoveel vragen op ons afkomen.
Hoe gedraag je jezelf als volgeling van deze uitzonderlijke zoon van God.
Wie bepaalt dat? Uzelf of de moraal van de groep waartoe u behoort?
U en ik zijn toch ook, in al onze verscheidenheid, kinderen van diezelfde God?
Is de leer van Christus dan op meerdere manieren uit te leggen?
Zoveel kerken, zoveel geloven, zoveel waarheden.
Wie het zeker weet mag zijn of haar vinger opsteken.
Als auteur van dit boek vol ontboezemingen, weet ik één ding zeker Jezus van Nazareth, die wij de Christus noemen, heeft echt bestaan, daarover kan geen misverstand bestaan.
Sterker nog, Hij leeft onder ons te midden van een geestelijke wereld waarmee wij ons kunnen verbinden.
Zonder de kracht van Jezus van Nazareth was de schrijver van dit boek ten onder gegaan.
Het is goed aan Zijn hand te mogen lopen.
Het pad is smal, de verlokkingen breed aanwezig, zelfzucht, hebzucht en slecht rentmeesterschap bedreigen de wereld waarin u en ik leven.
Dit boek pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben, maar hoopt u wel aan het denken te zetten over wat het betekent uzelf christen te noemen.
Een boek om telkens ter hand te nemen, enige korte hoofdstukken te lezen en de volgende dag nieuwsgierig naar meer opnieuw een hoofdstuk tot u te nemen.

Rik Bronkhorst

Reviews:

Veelzijdig, boeiend, pakkend. Stemt tot nadenken. Een boek dat je niet in één keer uitleest, maar telkens weer oppakt.